X   

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Bu sayfada sunulan hizmetlerden faydalanmadan önce aşağıda belirtilen şartları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir. Buradaki kural ya da kuralları kabul etmemeniz durumda siteden hizmet talebinde bulunmamalısınız.

 

SÖZLEŞME İÇERİĞİ

İşbu sözleşme, BachelorPrint tarafından sunulan hizmetleri ve müşterilerin bu hizmetlerden yararlanma koşularını kapsamakta olup hizmet veren ve alan tarafın hak ve yükümlülüklerini belirtmektedir. Bu sayfadan hizmet almak isteyen kişi bu sözleşmeyi kabul ettiğinde BachelorPrint tarafından bu sayfada yayınlanan tüm bilgi ve koşulları da kabul etmiş sayılmaktadır ve müşteri bu belirtilen kurallara uygun şekilde davranacağını da taahhüt etmiş olmaktadır.

İşbu sözleşme, sitenin sahibi olan BachelorPrint ile hizmet talebinde bulunarak müşteri olan kişi arasında düzenlenmiştir ve elektronik ortamda müşteri tarafından onaylandığı andan itibaren karşılıklı olarak geçerli sayılmıştır.

 

TANIMLAR

SİTE YA DA SAYFA: BachelorPrint tarafından https://www.bachelorprint.com.tr/ internet adresinde yayın yapan internet sitesi ya da sayfası

MÜŞTERİ: https://www.bachelorprint.com.tr/ internet sitesini kullanarak hizmet talebinde bulunmuş ve sipariş vermiş olan kişi

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

 

Tanımlar ve Koşullar

MH Scan & Print GmbH tarafından oluşturulmuş olan BachelorPrint sayfasını ( https://www.bachelorprint.com.tr/ ) ziyaret etmeniz, bu sayfadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, ya da bu sayfada sunulan hizmetlerden faydalanmak istemeniz durumunda aşağıda belirtilen koşulları ve hükümleri kabul etmiş sayılmaktasınız.
Bu sayfanın kullanımından doğmuş ya da doğabilecek olan hiçbir zarar ya da kayıptan BachelorPrint sorumlu değildir. Bu sayfayı hazırlayan, bu sayfada içerik oluşturan, bu sayfadaki bilgilerin tercümesini yapan, bu sayfanın sunduğu hizmetleri veren kişi ve çalışanların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sayfanın kullanımından ya da ziyaret edilmesinden ortaya çıktığı iddia edilebilecek hiçbir zarar ve kayıptan dolayı BachelorPrint sorumlu tutulamaz.

 

Bilgilendirme ve Feragat

Bu sayfada yer verilen bilgi ve açıklamalar hizmet alan kişilerin yararı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu bilgi ve açıklamaların genel geçerliğinin sabit olduğu kabul edilmektedir ve bu bilgi ve açıklamaların doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği BachelorPrint tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Buradaki bilgiler BachelorPrint tarafından ön bildirim yapılmadan değiştirilebilir, güncellenebilir ya da geri çekilebilir. Burada verilen bilgi ve açıklamalar bilgilendirme amacıyla yazılmış olup kimseyi yönlendirme ve kimsenin adına karar verme amacı gütmemekte buna dair bir sorumluluk üstlenilmemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararla ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

 

Fikri Mülkiyet
Bu sayfada kullanılan bütün yazılar, çeviriler, görseller, dizaynlar, logolar veya benzeri malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları BachelorPrint’e aittir. Bunlar ilgili kanunlarca korunmaktadır ve mevcut olan bilgiler BachelorPrint’in önceden yazılı izni alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Bu sayfada yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olur.

MH Scan & Print GmbH’e bağlı BachelorPrint’e ait bu sitenin içeriği T.C.K. 525. maddesi başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı kanun ve tüm yasal mevzuat koruması altındadır.

BachelorPrint; 5651 Sayılı Kanun gereği kendisi tarafından oluşturulmuş ve yayına sunulan içerikten içerik sağlayıcısı olarak ve sunduğu hizmetlerden hizmet veren taraf olarak müşterilere sunduğu içerikten ya da hizmetten aynı kanun çerçevesinde hizmet sağlayıcısı sıfatıyla kısıtlı sorumluluk taşımaktadır. BachelorPrint internet sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhütü içermemektedir.

Ayrıca BachelorPrint tarafından oluşturulan bu şartların uygulanmasına dair ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Almanya’da Bavarya mahkemelerine başvurulacaktır.

 

HİZMET ALIM ŞARTLARI

Müşteri bu sözleşmeyi imzaladığında burada belirtilen bütün koşulları ve sayfa içinde yayınlanmış olan bütün şart ve koşulları kabul ettiğini de beyan etmiş, siparişi verdiği andan siparişin kendisine ulaşacağı zamana kadar geçen süre içinde bu şart ve koşullara bağlı kalacağını ve bunlara uygun şekilde davranacağını taahhüt etmiş olur.

Bu sayfadan hizmet alan bir kişinin bu hizmeti yasal olamayan amaçlarla kullanması durumunda ortaya çıkacak olumsuzluklardan bu hizmeti alan ve kullanan kişi yani müşteri sorumludur. Bu tür olumsuzluklardan BachelorPrint sorumlu tutulamaz.

Müşteri hizmetin kendisine teslim edilme süresinde bazı aksaklıklar nedeniyle gecikmeler olabileceğini kabul etmektedir. Müşteri alacağı hizmetin sitede tarif edildiği gibi olacağını, hizmet kapsamının sitede tarif edildiği şekilde belirlendiğini, bunun dışında müşteriye ait ek isteklerin bu hizmete dahil olmadığını kabul etmektedir.

İntihal tarama işlemi yapılıp, tespit edilen intihalleri ve ilgili kaynakları içeren intihal raporu müşteriye ulaştırıldıktan sonra müşterinin çalışmasında yapacağı düzeltmeler, değişiklikler, ekleme ve çıkarmalarla çalışmasını yeniden düzenlemesi ve çalışmasından elde edeceği başarı tamamen müşterinin kendi sorumluluğudur ve BachelorPrint taranan çalışmanın elde edeceği başarı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

BachelorPrint sayfasından hizmet alan müşteri bu hizmeti alması ve hizmeti aldıktan sonra gerçekleştirdiği her tür işlem ve eylemden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, bunların ortaya çıkarabileceği her tür yasal, hukuki ve cezai sonucun sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

BachelorPrint verilen bütün siparişleri kabul edeceğini garanti etmemektedir. Bazı durumlarda BachelorPrint talep edilen hizmeti destekleyecek olan bu konuda uzman çalışanlarının meşgul olmaları ya da bu çalışanlara belirli zaman aralıklarında ulaşılamaması gibi durumlarda siparişleri reddetme hakkına sahiptir.

Müşterilerin BachelorPrint sayfasındaki görselleri, yazıları, dosyaları, çevirileri, örnekleri ve diğer materyalleri kopyalama, dağıtma, çoğaltma, saklama ve ticari amaçlarla ya da sitede belirtilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanma hakları bulunmamaktadır ve müşteriler bu haklarının olmadığını kabul etmektedirler.

BachelorPrint müşterilerin verdiği kişisel bilgileri kalıcı bir hafızaya kaydetmez, bilgileri geçici bir hafızada kısa süre için anonim olarak saklar ve asla başka kişi ya da kurumlarla paylaşmaz. Müşteriye ait bilgiler ve dosyalar intihal hizmetinin müşteriye ulaştırılmasından en fazla 24 saat sonra tamamen silinir. Baskı, ciltleme gibi işlemlerle BachelorPrint’e gönderilen dosyalar ise, hizmet kişiye ulaştırıldıktan sonra en fazla 7 gün içinde tamamen silinir.

 

Hizmet Alım Koşulları

Bu sitede sunulan herhangi bir hizmeti almayı talep ettiğinizde ve sipariş işlemi gerçekleştirdiğinizde size ait bazı kişisel bilgileri vermeniz istenecektir. Bunlar ödeme yapmak için kullanacağınız yönteme bağlı olarak banka hesabı ve kullanacağınız kart ile ilgili bilgileri, eğer posta ile hizmet ulaştırtılacaksa açık adresi de kapsamaktadır. Bu bilgileri verdiğinizde bu bilgilerin doğru, tam ve eksiksiz olduklarını beyan etmiş; bunların size ait olduğunu ve bunları yasal olarak kullanmaya hakkınız olduğunu da taahhüt etmiş olursunuz. Buna rağmen ürünün temin edilememesi, hizmetin sağlanamaması, ortaya çıkabilecek başka aksaklıklar gibi durumlar nedeniyle siparişiniz iptal edilebilir ya da sipariş talebiniz reddedilebilir. Ayrıca, yasal olmayan yollardan ödeme yapıldığından ya da size ait olmayan bilgilerin kullanıldığı şüphesinin ortaya çıkması durumunda da siparişinizi almayı reddetme hakkımız bulunmaktadır.

 

 MÜŞTERİYE AİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri sipariş verirken istenen bilgileri doğru, tam ve eksiksiz olarak belirttiğini, tercih ettiği hizmetin kapsamını ve hizmet için ödemesi gereken tutarı inceleyerek kabul ettiğini beyan etmektedir.

Müşteri kendine ait bilgileri verdikten ve siparişi alındıktan sonra kişisel bilgilerde değişiklik yapma hakkı bulunmadığını kabul etmektedir.

Müşterinin hizmet sipariş etme işlemini gerçekleştirmesi sırasında kullanılan internet bağlantısından ya da sitede oluşabilecek diğer aksaklık ve hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlardan BachelorPrint’in sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

İntihal tespit hizmeti müşterinin siparişinin alınmasının ardından derhal işleme koyulmaktadır, bu nedenle müşteri siparişini verdikten bir saat sonra siparişinin iptal edilmesinin mümkün olmadığını kabul etmektedir.

İntihal raporunda tespit edilememiş olan ve müşterinin çalışmasında yer alan diğer intihal örneklerinden BachelorPrint’in sorumlu olmadığı müşteri tarafından kabul edilmektedir.

Müşteri intihal tespit hizmeti ve sayfada tarif edilmiş olan hizmetler dışında başka isteklerde bulunamayacağını ve hizmet kapsamı dışında kalan konularda beklentilerinin olamayacağını kabul etmektedir.

Müşteri çalışmasını sayfaya yüklerken sayfada belirtilen formatları kullanmayı, sistemin desteklemediği formatlardaki dosyaları sayfaya yüklemeyeceğini, böyle dosyalar yüklemesi durumunda siparişinin reddedilebileceğini kabul etmektedir.

Müşteri talep ettiği hizmeti gerçekleştiren uzman kişi ile iletişim kurma hakkına sahip olmadığını, siparişi üstünde çalışan BachelorPrint çalışanına ait iletişim bilgilerini talep etme hakkının olmadığını kabul etmektedir.

 

İntihal programı ile ilgili ek bilgiler

(1) Müşterinin intihal taraması siparişini geri çekmesi ancak intihal raporunun kendisine 24 saat içinde e-posta ile ulaşmadığı durumlarda mümkün olabilir.

(2) Müşteri tarafından ya da müşteri adına gerçekleştirilen hatalardan, örneğin kişisel bilgilerin yanlış verilmesi ve buna benzer hiçbir hatadan hizmet veren taraf sorumlu değildir.

(3) Hizmet veren taraf müşteriye gönderilen dokümanın hasar görmesi ya da kaybolmasından sorumlu değildir.

(4) Teknik hatalar nedeniyle 24 saat içinde dokümanın müşteriye ulaşmaması durumunda hizmet veren taraf sorumlu değildir.

(5) Hizmet veren taraf bulunamayan intihallerden ya da kişinin kendi yazım hatalarından kaynaklanan olumsuzluklardan sorumlu değildir.

(6) Üstünde çalışılan yazının teslim edildiği kişi ya da kurum tarafından yetersiz bulunması, başarısız sayılması, kişinin eğitim hayatında olumsuzluklar yaşaması gibi durumlardan sorumlu değildir.

 

Baskı, ciltleme ve kabartma başlık ile ilgili ek bilgiler

(1) ‘Ekpres’ gönderim seçeneği tercih edilerek sipariş edilmiş olup, örneğin siparişten sonraki gün tesliminin gerçekleştirilmesi gereken ya da teslim günü Cumartesi günü olan siparişlerde siparişin gönderilmesinden 30 dk geçtikten sonra siparişin iptal edilmesi ya da siparişte değişiklik yapılması mümkün değildir.

(2) Siparişler sadece sipariş verildikten sonraki bir saat içinde iptal edilebilir, çünkü siparişi takip eden bir saat içinde sipariş işleme koyulmuş olur.

(3) Hizmet veren taraf sipariş edilen basılı kopyayı kargo firmasına teslim ettikten sonra kargo firmasının performansına bağlı olarak ortaya çıkabilecek gecikme ve olumsuzluklardan sorumlu değildir.

 

 BACHELORPRINT’E AİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BachelorPrint sayfasında yayınlanan bilgilerin doğruluk, tamlık, güncellik ve eksiksizliğinden sorumlu olmadığını beyan etmektedir.

BachelorPrint ön bildirimde bulunmadan sayfada güncellemeler yapma, yeni hizmetler ekleme ya da bazı hizmetleri iptal edebilme haklarına sahiptir.

BachelorPrint müşterinin bu sayfada belirtilen bilgi ve içerik nedeniyle zarara ya da kayba uğradığını iddia etmesi durumda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

BachelorPrint sayfasına ya da sistemine saldırılması durumunda ortaya çıkabilecek durumlardan, örneğin böyle bir saldırı nedeniyle müşteri bilgilerinin başkalarının eline geçmiş olmasından sorumlu tutulamayacağını beyan etmektedir.

BachelorPrint müşteriye teslim ettiği intihal raporuna bağlı olarak müşterinin çalışmasını nasıl yeniden gözden geçireceğinden ve çalışmasının ne seviyede başarı elde edeceğinden sorumlu olmadığını beyan etmektedir.

Hizmetin kargo aracılığıyla müşteriye ulaştırılacağı durumlarda, BachelorPrint ürünü ilgili kargo hizmetine taahhüt ettiği zamanda teslim etmekten sorumlu olduğunu beyan etmektedir. Ürün kargo firmasına teslim edildikten sonra kargo firmanın çalışma prensipleri nedeniyle ya da firmadan kaynaklanan başka aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek gecikmelerden BachelorPrint sorumlu değildir. Aynı şekilde BachelorPrint ürünü kargo firmasına teslim ettikten sonra kargonun kişiye zamanında ve doğru şekilde teslim edilmesi BachelorPrint’in sorumluluğunda değildir.

BachelorPrint bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da yeniden düzenleme hakkına sahiptir.

BachelorPrint müşterinin hizmet aldığı çalışması ile ilgili yaşayabileceği yasal ve hukuki sorumlulukları paylaşmayacağını ya da üstlenmeyeceğini beyan etmektedir.

BachelorPrint müşteri siparişlerini intihal tespiti için bir saat içinde işleme koymaktadır ve siparişi aldıktan bir saat sonra siparişleri iptal edemeyeceğini beyan etmektedir.

BachelorPrint sisteminin desteklediğini belirttiği dosya formatları dışında, başka formatlarda dosyalar için sipariş verildiğinde müşterinin siparişini reddetme hakkına sahip olduğunu beyan etmektedir.
BachelorPrint müşterilerin siparişleri üstünde çalışan uzman kişiler ile müşteriler arasında iletişim kurulmasını sağlayacağını taahhüt etmemektedir.

 

HUKUKİ YETKİ VE MAHKEMELER

MH Scan & Print GmbH’e bağlı BachelorPrint’e ait bu sitenin içeriği T.C.K. 525. maddesi başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı kanun ve tüm yasal mevzuat koruması altındadır.

BachelorPrint; 5651 Sayılı Kanun gereği kendisi tarafından oluşturulmuş ve yayına sunulan içerikten içerik sağlayıcısı olarak ve sunduğu hizmetlerden hizmet veren taraf olarak müşterilere sunduğu içerikten ya da hizmetten aynı kanun çerçevesinde hizmet sağlayıcısı sıfatıyla kısıtlı sorumluluk taşımaktadır. BachelorPrint internet sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhütü içermemektedir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Almanya’daki Bavarya Mahkemeleri yetki sahibidir.

 

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşmeyi müşteri internet ortamında elektronik olarak kabul ettiği andan itibaren karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

FESİH

İşbu sözleşmede belirtilen şart ve koşulların, ayrıca site içinde belirtilen kullanım ve hizmet kurallarının müşteri tarafından ihlal edilmesi durumunda BachelorPrint sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme ve sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda müşteri fesih nedeniyle BachelorPrint’e yaşattığı zararları karşılamakla yükümlü olacaktır.

İşbu sözleşmede hizmet gerçekleştirilinceye kadar yürürlükte kalacak, iki taraf için de hüküm ve şartlar geçerliliğini koruyacaktır.  Hizmet teslim edildiğinde ya da iptal edildiğinde sözleşmenin yürürlüğü de sona ermiş olacaktır.

İşbu sözleşme ile ilgili soru ya da yorumlarınız varsa lütfen [email protected] adresine yazarak bize ulaşın.